Om Bask

BASK/Ballerup Ungdomsskole er et gratis kommunalt tilbud til alle unge der bor i Ballerup Kommune og som er fyldt 13 år eller går i 7. klasse.

Man kan deltage i vores aktiviteter til og med18 år. Dog kan man i vores teaterafdeling deltage til man er 25 år.

Vi bor på Parkskolen, som ligger i Ballerup bymidte. ( 1 min fra Rådhuset)

Parkskolen er en tidligere folkeskole som lukkede den 1. august 2007.

På Parkskolen bor følgende:
Ballerup Ungdomsskole.
Ballerup Musikskole.
Ballerup Sundhedshus.
Træning og aktivitet.
PUC.

- Et fantastisk ungemiljø....

Udover Parkskolen bruger Ungdomskolen også Lautrupgaard 
Oprindeligt er det en gammel herregård, som blev bygget i slutningen af 1700-tallet.

Landbrug med kornproduktion og malkekvæg var gårdens særkende i mere end 150 år. I 1965 købte Ballerup Kommune Lautrupgaard og indrettede den til undervisningsted.

Vi har igennem de sidste par år været i gang med en gennemgribende renovering, så vi i dag har fået meget lækre undervisningsfaciliteter og værksteder.

Udendørsarealerne byder bl.a. på grønne områder, en smuk park, kørertekniskanlæg for cykler og knallerter, samt en bocart/motorcrossbane.

Følgende skoler bor i dag på Lautrupgaard:
Kasperskolerne / Skolen på Lautrup
Ballerup Herlev Produktionshøjskole / BHP-skole.dk
Herudover er der en lang række foreninger, der benytter sig af faciliteterne på Lautrupgaard.