Ansvar og forsikring


Ballerup kommune har fravalgt at tegne en kollektiv børneulykkesforsikring. Dette betyder, at der for børn i skoler og dagtilbud ikke er dækning for hændelige skader, der sker dem i kommunale dagtilbud og i skoler. Såfremt der sker ulykker med et barn, skal anmeldelsen derfor foretages til eget forsikringsselskab. Såfremt forældrene ikke har tegnet forsikring mod børneulykker, skal forældrene selv bære de økonomiske konsekvenser heraf. Hvis forældrene mener, at kommunen har et erstatningsansvar for skaden/hændelsen skal dagtilbuddet / skolen kontaktes med henblik på anmeldelse til kommunens forsikringsmægler. Forsikringsmægleren vil så på kommunens vegne behandle og vurdere, hvorvidt Ballerup Kommune er erstatningsansvarlig for skaden således, at kommunen bør dække de økonomiske konsekvenser m.v. Tandskader vil blive dækket af den kommunale tandpleje indtil det fyldte 18. år.