4477 3700 // busk@balk.dk

Genbestilling - køreprøve til lille knallert

Knallert

Hvis du har været oppe til køreprøve/praktisk prøve til lille knallert (kategori AM) og ikke bestod, skal du her bestille en ny kørerprøve.

Alder
Fra 14 år og 6 måneder til og med 18 år.
Pris
230 kr.
Antal ledige pladser
Der er 20 pladser tilbage.

Beskrivelse

Genbestilling af køreprøve/praktisk prøve til lille knallert

(kategori AM)

Hvis du har været oppe til køreprøve/praktisk prøve til lille knallert (kategori AM)

og ikke bestod, skal du her bestille en ny kørerprøve.

Prøven koster 230 kr. og skal betales ved bestillingen. Efter bestilling vil du senest 14 dage efter blive kontaktet af Ungdomsskolens kontor, som vil tilbyde dig en ny dato for prøven.

Formål        

Den praktiske prøve skal vise, om du i praksis kan bruge den viden og de færdigheder, som du er blevet undervist i.

Hvem kan gå til praktisk prøve?

For at få lov til at gå til praktisk prøve, skal du:

·        have gennemført knallertundervisningen uden ulovligt fravær.

·        have bestået teoriprøven til lille knallert for højst 6 måneder siden.

·        dokumentere, at du har gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp målrettet unge knallertkørere.

Hvordan foregår den praktiske prøve?

Prøven skal gennemføres med én elev ad gangen. Der skal afsættes min. 15 minutter pr. elev, inkl. køretid og tilbagemelding.

Prøven starter med, at du skal svare på to spørgsmål, som udtrækkes. Derefter skal du køre en rute i trafikken. Ruten vil du modtage i form af et radiosystem, som sidder i hjelmen. Her vil knallertcensoren undervejs fortælle dig, hvilken vej du skal køre.

Systemet vil være det samme, som du er blevet undervist med på Ungdomsskolen.

Censor

Prøven vil blive vurderet af en censor, dvs. en anden person end den, der har undervist dig. Censoren vil sidde som passager i en bil, der kører i passende afstand bag dig på hele køreturen/ruten.

Afbrydelse af prøven

Prøven kan afbrydes, hvis du begår en meget alvorlig fejl, der medfører fare for påkørsel, eller hvis du selv vælter.

I det tilfælde skal du selv betale for en ny prøve. Det koster 230 kr.

Bedømmelse

Censor bedømmer, om prøven er bestået eller ikke bestået.

Hvis du dumper, udfylder censor et skema med begrundelsen, som du får en kopi af.

Hvis du dumper, vil du blive tilbudt en ny prøve. En ny prøve koster 230 kr.

For sent fremmøde, udeblivelse eller sygdom

Møder du ikke op til prøven som aftalt, skal selv betale for en ny prøve.

Det koster 230 kr.

Aflysning af prøven

Vejret og føret kan gøre det uforsvarligt at gennemføre prøven. Det kan fx være så glat, at det vil være farligt at køre 30 km/t.

Hvis ungdomsskolen aflyser prøven grundet vejr eller føre, bliver du tilbudt en ny fastsat dato uden ekstra betaling.


Andre hold i samme kategori